Zawodnik

REGULAMIN:

Regulamin biegu

UPOWAŻNIENIE:

Upoważnienie

NAGRODY:

 • Wszyscy Zawodnicy, którzy ukończą IX Bieg Wyrski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 • Nagrody pieniężne. Suma nagród pieniężnych wynosi 1000 PLN.
 • Za ustanowienie rekordu trasy zawodnik otrzyma nagrodę w wysokości 500 złotych. Obecny rekord trasy wynosi 32’03’’ mężczyźni i 37’42’’ kobiety.
 • Za ustanowienie rekordu trasy zawodnik otrzyma nagrodę w wysokości 500 złotych. Obecny rekord trasy wynosi 32’03’’ mężczyźni i 37’42’’ kobiety.
 • Warunkiem otrzymania nagród pieniężnych przez zawodnika jest jego obecnośd podczas dekoracji zwycięzców.
 • Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn biegu i marszu NW oraz zdobywcy miejsc I –III w klasyfikacjach wiekowych biegu otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Zdobywcy miejsc I-III bieg i NW w kategorii kobiet i mężczyzn zameldowani w Gminie Wyry otrzymają specjalnie dedykowane, pamiątkowe puchary od Wójta gminy Barbary Prasoł.
 • Klasyfikacja grup wiekowych
  • Kobiet,Mężczyzn-20 -(16-29 lat) -2005-1992
  • K,M-30 -(30-39 lat) -1991-1982
  • K,M-40 -(40-49 lat) -1981-1972
  • K,M-50 -(50 i powyżej ) -1971-….
 • Klasyfikacja mieszkaoców Bieg i Marsz NW gminy Wyry (na podstawie dowodu zameldowania)
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

STREFY CZASOWE:

Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

 •  <00:38:00
 • 00:38:00 – 00:39:59
 • 00:40:00 – 00:44:59
 • 00:45:00 – 00:49:59
 • 00:50:00 – 00:59:59
 • >01:00:00

BIURO ZAWODÓW:

18.06.2022 r. 12:00- 18:00
19.06.2022 r. 6:30- 8:45