Zawodnik

REGULAMIN:

Regulamin biegu

 

UPOWAŻNIENIE:

Upoważnienie

 

NAGRODY:

 • Wszyscy Zawodnicy, którzy ukończą V Bieg Wyrski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 • Nagrody pieniężne. Suma nagród pieniężnych wynosi 5500 PLN.
 • Za zdobycie miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn V Biegu Wyrskiego:
 • I miejsce – 1000,00 zł
 • II miejsce – 500,00 zł
 • III miejsce – 300,00 zł
 • IV miejsce – 200,00 zł
 • V miejsce – 150,00 zł
 • VI miejsce – 100,00 zł
 • Za ustanowienie rekordu trasy zawodnik otrzyma nagrodę dodatkową 
w wysokości 500 złotych. Obecny rekord trasy wynosi 32’21’’ mężczyźni 
i 37’44’’ kobiety.
 • Warunkiem otrzymania  nagród pieniężnych przez zawodnika jest jego obecność podczas dekoracji zwycięzców.
 • Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn biegu i marszu NW oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych biegu otrzymają pamiątkowe puchary.
  Zdobywcy miejsc I-III w kategorii kobiet i mężczyzn zameldowani w Gminie Wyry otrzymają specjalnie dedykowane, pamiątkowe puchary od Wójta gminy Barbary Prasoł.
 • Klasyfikacja grup wiekowych
  Kobiet,Mężczyzn-20 – (16-29 lat) – 2001-1988
  – K,M-30 – (30-39 lat) -1987-1978
  – K,M-40 – (40-49 lat) -1977-1968
  – K,M-50 – (50 i powyżej ) – 1967- ….
  – Klasyfikacja mieszkańców gminy Wyry (na podstawie dowodu zameldowania)
  -Klasyfikacja Sponsora Głównego.
  -Klasyfikacja Klubu Inception.life Sport & Rehabilitacja.
 • Każda osoba, która w klasyfikacji generalnej uplasuje się na miejscu 50, 100, 150, 200, 250… itd. otrzyma od sponsorów monitor aktywności Polar Loop. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii wręczenia medali.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach 
i klasyfikacjach.
 • Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej i za ustanowienie rekordu trasy zostaną wypłacone podczas dekoracji Zwycięzców.

STREFY CZASOWE:

Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

 • <00:38:00
 • 00:38:00 – 00:39:59
 • 00:40:00 – 00:44:59
 • 00:45:00 – 00:49:59
 • 00:50:00 – 00:59:59
 • >01:00:00

BIURO ZAWODÓW:

16.06.2018 r. 12:00- 18:00
17.06.2018 r. 6:30- 8:30