Zawodnik

REGULAMIN:

Regulamin biegu

 

UPOWAŻNIENIE:

Upoważnienie

 

NAGRODY:

 • Wszyscy Zawodnicy, którzy ukończą VI Bieg Wyrski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 • Nagrody pieniężne. Suma nagród pieniężnych wynosi 1000 PLN.
 • Za ustanowienie rekordu trasy zawodnik otrzyma nagrodę 
w wysokości 500 złotych. Obecny rekord trasy wynosi 32’21’’ mężczyźni 
i 37’44’’ kobiety.

 • Warunkiem otrzymania nagród pieniężnych przez zawodnika jest jego obecność podczas dekoracji zwycięzców.

 • Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn biegu i marszu NW oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych biegu otrzymają pamiątkowe puchary.

 • Zdobywcy miejsc I-III w kategorii kobiet i mężczyzn zameldowani w Gminie Wyry otrzymają specjalnie dedykowane, pamiątkowe puchary od Wójta Gminy Barbary Prasoł.

 • Klasyfikacja grup wiekowych:

  Kobiet,Mężczyzn
  -Klasyfikacja mieszkańców gminy Wyry (na podstawie dowodu zameldowania)
  -Klasyfikacja Sponsora Głównego.
  -Klasyfikacja Klubu Inception.life Sport & Rehabilitacja.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach 
i klasyfikacjach.

 • Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej i za ustanowienie rekordu trasy zostaną wypłacone podczas dekoracji Zwycięzców.

STREFY CZASOWE:

Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

 • <00:38:00
 • 00:38:00 – 00:39:59
 • 00:40:00 – 00:44:59
 • 00:45:00 – 00:49:59
 • 00:50:00 – 00:59:59
 • >01:00:00

BIURO ZAWODÓW:

15.06.2019 r. 12:00- 18:00
16.06.2019 r. 6:30- 8:30